Des de la nostra plataforma multicanal podrà programar i automatitzar els seus enviaments postals, de e-mails i de SMS sota plataformes GMC, Adobe i Unica (IBM). Combinat amb l’us de les nostres bases de dades, amb este servici de la nostra empresa li garantim l’éxit de la seua campanya.

 

 

Enviaments postals:

Tramitem sobre els seus enviaments els processos de franqueig mecànic, classificació postal i entrega en Correus o a un distribuïdor privat.

Ja siguen cartes, targetes postals, paquets postals, enviaments de publicitat directa, llibres, catàlegs o publicacions periòdiques, en Meydis tractem cada enviament com un a soles, a pesar que recórrega un procés mecanitzat.

Garantim la confidencialitat dels seus enviaments i ens comprometem a la seua entrega dins del termini i la forma escaient.

Màrqueting mobile:

Per mitjà de campanyes de SMS màrqueting o email màrqueting es poden aconseguir milers d’impactes, sense importar la ubicació del receptor, estimulant així la compra de productes o servicis.

També li oferim la possibilitat de realitzar enviaments a través de Whatsapp o altres plataformes de missatgeria instantània. L’enviament de missatges que seran rebuts en el telèfon mòbil permet fer arribar als seus clients ofertes atractives, però en un missatge també poden oferir-se servicis alternatius o complementaris als ja comprats, la qual cosa aconseguix augmentar la facturació per mitjà de la venda encreuada.

A més, este tipus de campanyes són una excel·lent ferramenta per a acréixer la identitat corporativa i de marca, un mitjà excel·lent per a donar a conéixer i fer apreciar la seua marca. Posem a la seua disposició, a més, les nostres BBDD segmentades segons els seus requeriments per a ajudar-li a aconseguir al seu públic objectiu.